قصه‌های شما

آیا تا کنون پیش آمده به‌ خاطر زن بودن در محیط کار از امتیازی محروم شوید یا مورد سوءاستفاده قرار بگرید؟ یا این که شاهد باشید زنی به‌ خاطر جنسیتش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ مهم نیست که مرد باشیم یا زن، فساد جنسیت‌محور را می‌توان در همه جا دید یا تجربه کرد. در این‌جا می‌توانید داستان خود را با ما درمیان بگذارید تا آن‌ را در سایت منتشر کنیم؛ کافی‌ است به سوالات زیر پاسخ دهید. مسلما پاسخ‌های شما محرمانه باقی خواهد ماند و با نام مستعار و در قالب یک گزارش در وب‌سایت منتشر می‌گردد.

سن

رشته تحصیلی

تحصیلات

شغل

سابقه کار

وضعیت تاهل در زمان تجربه

ماجرا چه بود؟

چه راه‌کاری در این موقعیت داشتید؟

برای عملی کردن راه‌کارتان با چه مشکلی روبرو بودید؟

فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاد؟

اگر دوباره در آن موقعیت قرار بگیرید،‌ چه می‌کنید؟

چه راه‌کاری دارید برای آن که از روی‌دادن دوباره این ماجرا جلوگیری کنید؟

لطفا ایمیل‌تان را بنویسید. این درخواست صرفا جهت برقراری ارتباط درصورت نیاز به اطلاعات تکمیلی است.