فساد جنسیت محور در فیلیپین- بخش دوم

فساد و زنان در دولت نویسنده : گابریالا کیمسون. دانشگاه کوینزلند این مقاله به بررسی موضوعات مربوط به فساد بر علیه زنان در جامعه امروز فیلیپین می‌پردازد. این مقاله ابتدا ریشه‌های تاریخی، مفهوم و علل و عواقب فساد جنسیت محور را بررسی می‌کند و سپس تجزیه و تحلیل نوع‌شناسی فساد جنسیت‌محور و با نگاهی به … ادامه‌ی فساد جنسیت محور در فیلیپین- بخش دوم

ادامه...

فساد جنسیت محور در فیلیپین- بخش اول

فساد و زنان در دولت نویسنده : گابریالا کیمسون. دانشگاه کوینزلند چکیده در دهه‌های هفتاد و هشتاد باور متخصصان فساد بر این بود که با حرکت کشورهای نوظهور به سمت تجدد، میزان فساد بهبود خواهد یافت. با وجود این در دهه نود “فورانی از فساد” بوجود آمد و فرهنگ فساد همچنان در حال رخنه کردن … ادامه‌ی فساد جنسیت محور در فیلیپین- بخش اول

ادامه...